Fremtiden er ikke et sted vi havner – fremtiden er en retning vi skaper

Vissheten om dette inspirerer til nytenkning og handlekraft. For hvilken
fremtid vil vi egentlig ha? Hvilke verdensproblemer vil vi være med å løse?
Hva vil jeg bidra til gjennom min lederrolle? 
Løsning på verdens bærekraftsutfordringer ligger hos bedriftene, og dermed ligger nøkkelen hos alle dere som er ledere, deres evne til å tenke nytt, se de nye forretningsmulighetene som åpner seg og få med dere organisasjonen som en positiv kraft i riktig retning. Ny teknologi, økte krav til bærekraft-rapportering og rimeligere tilgang på kapital for grønnere virksomheter setter nå fart på innovasjonstakten i næringslivet. Hva er bærekraftshistorien om din bedrift i 2030; som Kodak eller Tesla?
Marianne kombinerer operativ erfaring fra lean verdikjedeutvikling,
strategisk kompetanse fra toppledelse og styreverv og konkrete verktøy
for å utvikle bærekraftige forretningsmodeller og forsterke
konkurransekraft gjennom det grønne skiftet.

Styreverv og styrekonsulentoppdrag

Eksterne ressurser i styret bidrar til økt profesjonalitet og lønnsomhet, og mangfold i kompetanse, kjønn og alder bidrar til flere perspektiver og økt innovasjon. Marianne bringer profesjonalitet, konkrete styringsverktøy, engasjement og nytenkning inn i styrerommet og bidrar til økt samspill og målrettet forretningsutvikling og gjennomføring. Hun er opptatt av å få frem eiernes ønsker i styrerommet gjennom å legge et omforent eierdirektiv til grunn for styrets arbeid. Marianne kan også bistå som styrekonsulent over en periode for å få opp struktur og godt samspill i styrearbeidet, eksempelvis knyttet til oppgaver som:

  • Styrets årshjul

  • Styreinstruks

  • Styreevaluering

  • Protokollføring

  • Nøkkeltallsrapportering

  • Forretningsutvikling

  • Bærekraft

  • Innovasjonskultur

Coaching og sparringspartner for ledere

Marianne har over 1000 coachingtimer og 25 års erfaring fra ledelse i ulike deler og nivåer av en virksomhet. Denne kombinasjonen gjør at hun raskt fanger opp situasjonen og konteksten klienten står i, samtidig som hun er dedikert til å bistå klienten med å oppdage egne potensialer og ressurser
- og ubevisste hindringer. Å være leder kan være en ensom posisjon, der en coach er en uvurderlig sparringspartner og heiagjeng, spesielt gjennom krevende perioder og større endringsprosesser. For coachen har ingen
annen agenda enn at klienten lykkes!

Marianne gjennomfører hovedsaklig coaching per telefon eller digitalt. I Oslo, Akershus og Østfold (Viken er litt stort) tilbys coaching som fysiske møter.
Som et avbrekk fra en stillesittende innehverdag kan turcoaching i skog og mark med naturen som ramme og inspirasjon være et spennende alternativ!

Marianne er sertifisert PCC (Professional Certified Coach) fra International Coach Federation (ICF). 

Sitater fra tidligere klienter

"Marianne har en fantastisk tilstedeværelse som både motiverer og oppfordrer til å utforske seg selv i tanker og følelser, men ikke minst gir en opplevelse av at det er greit å være hele seg."
Kvinnelig leder 50 år
"Med Marianne opplever jeg trygghet til å utforske tanker og følelser som vanligvis ikke ligger i overflaten. Dette har ført til noen dype aha-opplevelser som har forbedret mitt arbeidsliv og mitt privatliv."
Bedriftseier 42 år
"Jeg gleder meg alltid til samtalene med Marianne. Fra første time opplevde jeg å få mer verdi enn jeg forventet. Jeg har funnet og løst opp i noen fastlåste tankemønster og dermed frigjort både tid og energi i hverdagen min."
Mannlig leder, 40 år
"Marianne har hjulpet meg med å fjerne frykttanker som begrenset meg, og jeg har fått tak i min naturlige energi og drivkraft. Så hva kan stoppe meg nå? Ingenting!"
Kvinnelig leder, 49 år

Strategi- og forretningsutvikling

Innovative, sirkulærbaserte og klima- og livskvalitetsbevisste forretningsstrategier er forutsetninger for konkurransekraft gjennom
de neste 10 årene. 

Et tydelig og visjonært målbilde og bevisst bygging av selskapets suksess-
og bærekraftshistorie er inspirerende utgangspunkt for videre forretningsutvikling. Konkrete og praktiske verktøy, maler og sjekklister kombinert med tett involvering av nøkkelpersoner, gjør at man relativt raskt får opp forretningsplan og strukturer som de ansatte og ledelsen selv har vært med å utvikle. Med dette bringes kompetansen og ambisjonene som allerede er i bedriften frem. Samtidig går implementeringen smidigere når alle de involverte er endringspådrivere og samspillere for å nå felles mål. Vi bruker den grønne strategitrappen for å skape økt bærekraft over tid, og en-sides kanvas for å gjøre forretningsutviklingsarbeidet konkret og oversiktlig. Og selvsagt har vi fokus på lavthengende frukter som kan implementeres raskt – strategiprosessen gjøres lettbent, inspirerende og gir konkret praktisk verdi. 

Om Marianne Bækkevold


Marianne er utdannet sivilingeniør, sertifisert coach (PCC) og har over 25 års erfaring som leder og direktør i næringslivet, med fokus på strategi- og organisasjonsutvikling, prosesseffektivisering (lean) og teamutvikling. I 2015 startet hun sitt eget selskap, tok sertifisering som coach og jobber i dag som ledercoach og strategisk sparringspartner for ledere og styremedlemmer i tillegg til å ha en rekke styreverv. 

Marianne brenner for å inspirere ledere og styrer til å fremme gode prestasjoner og tenke fremover og nytt om både drift, utvikling, digitalisering og innovasjon for bevisst å skape fremtidige resultater, både økonomisk, for mennesker og miljø. Fremragende resultater og aktualitet over tid begynner på toppen med ledere og styrer som er aktive bærere av verdiene til selskapet og våger å ta annerledes og fremtidsrettede valg.

Ta kontakt for informasjon om strategi- og forretningsutvikling.

Ta kontakt