Bærekraftig forretningsutvikling og personlig vekst  

Vi er på vei mot 2030, året der vi har bremset klimaendringene og har
mindre ulikhet i samfunnet. FNs 17 Bærekraftsmål er verdens felles
arbeidsplan for å oppnå dette. Vi får ikke til bærekraftssamfunnet uten akselerering i innovasjonstakten, og økt innovasjonstakt krever styrer og
ledere som tenker fremover, satser på nye forretningsmuligheter og mobiliserer organisasjonen på en felles reise i bærekraftig retning
– økonomisk, sosialt og miljømessig samtidig. 
Co-Creator og Marianne Bækkevold bistår med bærekraftig forretningsutvikling og ledelse som rådgiver, ledercoach,
styrekonsulent og i styreverv. 

Styreverv

Marianne bistår styrer med profesjonalitet og forretningsutvikling gjennom styreverv eller som styrekonsulent over en periode. Med variert erfaring, nytenkning og engasjement bringer hun konkrete verktøy for profesjonelt styrearbeid, godt samspill og fremtidsorientering inn i styrerommet. Hun er kursholder for Styreforeningen i en rekke ulike styrekurs, inkludert bærekraft og ledelse og jobber som styrekonsulent. 

Les mer

Coaching og mentoring

En bedrift i utvikling fordrer ledere i utvikling. Coaching gir mulighet til å ta et oppgjør med indre og ytre glasstak som står i veien for å øke kapasiteten, kreativiteten og påvirkningskraften. Mentoring gir mulighet til å sparre med en erfaren medleder med ett mål – at du skal lykkes. Marianne tilbyr 1:1 coaching av ledere og lederteam og faste mentoravtaler der vi følges ad over en periode. 

Les mer

Strategi- og forretningsutvikling

Er dere i utgangspunktet en gründerbedrift som har vokst seg så stor at det begynner å bli behov for mer struktur og bedre organisering? Co-Creator bistår med strategiutvikling, forretningsmodellering, forretningsplan og styringsstruktur for selskapet – mot netto positiv påvirkning på mennesker, miljø og økonomi. 

Les mer

Nytenkende og bærekraftig forretningsutvikling, styreverv og
ledercoaching i Oslo og Viken – Ta kontakt for mer informasjon. 

Ta kontakt